Harmonogram matur pisemnych i ustnych 2017

Harmonogram i komisje matury pisemnej - ZSTiP - zmiana w dniu 09.05.2017

Harmonogram i komisje matury ustnej - ZSTiP - zmiana w dniu 03.05.2017

Oddelegowani do ZSE, LO im. Królowej Jadwigi, LO im. S. Goszczyńskiego - egzamin pisemny - zmiana w dniu 09.05.2017

Oddelegowani do ZSE - egzamin ustny - zmiana w dniu 29.03.2017

WYKAZY ZDAJĄCYCH – TECHNIKUM

matura wg podstawy programowej (nowa formuła)

 1. Język polski - poziom podstawowy
 2. Język polski - poziom rozszerzony
 3. Biologia - poziom rozszerzony
 4. Chemia - poziom rozszerzony
 5. Fizyka - poziom rozszerzony
 6. Geografia - poziom rozszerzony
 7. Historia - poziom rozszerzony
 8. Matematyka - poziom podstawowy
 9. Matematyka - poziom rozszerzony
 10. Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
 11. Język angielski - poziom podstawowy
 12. Język angielski - poziom rozszerzony
 13. Język niemiecki - poziom podstawowy
 14. Język niemiecki - poziom rozszerzony
 15. Informatyka - poziom rozszerzony

matura wg standardów wymagań (stara formuła)

16. Język polski - poziom podstawowy

17. Biologia - poziom rozszerzony

18. Fizyka i astronomia - poziom podstawowy

19. Matematyka - poziom podstawowy

20. Matematyka - poziom rozszerzony

21. Język angielski - poziom podstawowy

WYKAZY ZDAJĄCYCH – LOdD

matura wg podstawy programowej (nowa formuła)

 1. Język polski - poziom podstawowy
 2. Język polski - poziom rozszerzony
 3. Biologia - poziom rozszerzony
 4. Chemia - poziom rozszerzony
 5. Geografia - poziom rozszerzony
 6. Matematyka - poziom podstawowy
 7. Matematyka - poziom rozszerzony
 8. Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
 9. Język angielski - poziom podstawowy
 10. Język angielski - poziom rozszerzony
 11. Język niemiecki - poziom podstawowy

matura wg standardów wymagań (stara formuła)

12. Matematyka - poziom podstawowy

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl