TECHNIK MECHANIK — specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych


Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Może pracować w charakterze mechanika, mechanika samochodowego, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części mechanicznych w tym do pojazdów samochodowych.

   

EUROPASS  

Ukończenie Technikum lub ZSZ daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne EUROPASS)

   

WYMIANA MŁODZIEŻY  

Szkoła realizuje wymiany młodzieży ze szkołami niemieckimi w ramach programów LEONARDO DA VINCI, COMENIUS oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Zajecia są bezpłatne.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl