Historia szkoły


 

Zespół Szkół Technicznych i Placówek swój rodowód ma odległy. W 1878 roku z inicjatywy władz miejskich powstała Szkoła Rzemieślnicza, w której kształciła się młodzież pod okiem mistrzów w niedzielę i święta, w budynku ówczesnej męskiej szkoły podstawowej. Pełną 2 - letnią Szkołę Rzemieślniczą otwarto dopiero w 1898 roku decyzją Szkolnej Rady Krajowej we Lwowie. Nauka odbywała się w godzinach wieczornych od 18 do 21 w ciągu trzech dni tygodnia. W 1938 r. szkołę przeniesiono do Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego. Tu oddzielnie prowadzona była żeńska szkoła zawodowa, tzw. spisko - orawska.

W pierwszych latach okupacji hitlerowskiej szkoła kontynuowała swoją pracę, ale zmieniła się jej nazwa na „Berufsschule". Szkołą kierował najpierw Piotr Rafa (wizytator ministerialny szkół handlowych), a od 1943 roku Stanisław Jachymiak. Szkoła ta nie rozwijała się, a liczne łapanki, wywóz młodzieży na roboty do Niemiec, strach przed okupantem wpływały na niską frekwencję młodzieży. Inauguracja roku szkolnego 1944/45 nie odbyła się.

Po wyzwoleniu Nowego Targu w 1945 roku oddano do użytku szkolnego prywatną posesję tzw. „Kolasówkę". Organizacją roku szkolnego 1945/46 zajął się pierwszy i zasłużony dyrektor Franciszek Zięba. Była to Rzemieślnicza Średnia Szkoła Dokształcająca dla młodzieży pracującej prywatnie. Posiadała 2 klasy pierwsze, 2 klasy drugie i 2 klasy trzecie, o łącznej liczbie 185 uczniów. Nauka odbywała się od godz. 16.00.

 Pierwszy egzamin końcowy odbył się w czerwcu 1946 r. i złożyło go 60 uczniów.

 W roku szkolnym 1946/47 Średnią Szkołę Dokształcającą przeniesiono do budynku prywatnego przy ul. Manifestu Lipcowego. Miała ona dwie klasy pierwsze, tzw. „Przygotowówki" (dla wyrównania poziomu uczniów) oraz 7 klas zasadniczych 4 - pierwsze, 2 - drugie, 1 - trzecią o łącznej ilości uczniów ok. 240.

 Nową pozycję szkół zawodowych określiła ustawa z dnia 03.02.1947 roku zamieniająca szkoły dokształcające na państwowe (publiczne) średnie szkoły zawodowe. Szkoła ta zatrudniała 14 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz 8 nauczycieli zawodu. Dyrektorem szkoły był nadal Franciszek Zięba.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl