Do korzystania z notatek potrzebujesz hasła. Skontaktuj się z nauczycielem przedmiotu.
Do przeglądania notatek potrzebny jest program Adobe Reader do pobrania [Tutaj]
 

notatki

  semestr I    
  DZIAŁ I    
1  pdfBHP w pracowni informatycznej    
2 pdfZasady oceniania z przedmiotu Systemy komputerowe    
3 Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana    
4    
5
pdfOrganizacja stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska    
6
pdfŚrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, środki ochrony przeciwporażeniowej, podczas wykonywania prac na stanowisku komputerowym    
7
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac na stanowisku komputerowym.    
8
Ochrona środowiska podczas wykonywania prac na stanowisku komputerowym    
   Bonus BHP    
9 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z aktualnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy    
       
  DZIAŁ II    
10  Płyta główna    
11  Procesor    
12  Pamięć RAM ROM    
13  Karta graficzna    
14  Karta dzwiękowa/muzyczna    
15 Pamięć masowa    
16 Zasilacz komputerowy    
       
  DZIAŁ III    
17 Normy dotyczące montażu oraz podzespołów systemu komputerowego    
18 pdfZabezpieczenia systemu komputerowego    
19  Korzystanie z publikacji elektronicznych dotyczących diagnozowania systemu komputerowego grupa 1     
  semestr II    
20  Korzystanie z publikacji elektronicznych dotyczących modernizacji systemu komputerowego grupa 1    
21  Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych grupa 2pdf    
22  Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych grupa 1pdf    
23  Terminologia dotycząca konfiguracji sieci LAN grupa 2pdf    
24  Terminologia dotycząca konfiguracji lokalnych sieci komputerowych grupa 1pdf    
25  Charakterystyka oraz proces konfiguracji BIOS grupa 2pdf    
26  Charakterystyka oraz proces konfiguracji BIOS grupa 1pdf    
27 pdfInstalacja i aktualizacja sterowników urządzeń peryferyjnych    
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl