TECHNIKUM
Klasa
Pedagog
1 atb
Barbara Wilczek
1 btb
Edyta Ziarko
1 tak
Edyta Ziarko
1te
Łukasz Iżyk
1 tg/ctb
Łukasz Iżyk
1 tps
Barbara Wilczek
1 tt/tm
Łukasz Iżyk
2 atb
Barbara Wilczek
2 btb
Barbara Wilczek
 2 tak/ctb
Barbara Wilczek
2 te
Edyta Ziarko
2 tg
Łukasz Iżyk
2 ti
Edyta Ziarko
2 tm/tps
Barbara Wilczek
2 tps
Łukasz Iżyk
3 atb
Łukasz Iżyk
3 btb
Edyta Ziarko
3 tak/ctb
Edyta Ziarko
3 te
Łukasz Iżyk
3 ti/tg
Barbara Wilczek
3 tm
Edyta Ziarko
3 tps
Łukasz Iżyk
4 atb
Barbara Wilczek
4 btb
Barbara Wilczek
4 tak/ctb
Edyta Ziarko
4 te
Łukasz Iżyk
4 tg
Barbara Wilczek
4 ti
Barbara Wilczek
4 atps
Łukasz Iżyk
4 btps
Edyta Ziarko
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Klasa
Pedagog
1 a
Łukasz Iżyk
1 b
Łukasz Iżyk
1 c
Łukasz Iżyk
1 d
Barbara Wilczek
1 e
Łukasz Iżyk
1 f
Łukasz Iżyk
1 g
Łukasz Iżyk
1 h
Edyta Ziarko
1 k
Edyta Ziarko
2 a
Edyta Ziarko
2 b
Edyta Ziarko
2 c
Edyta Ziarko
2 d
Barbara Wilczek
2 e
Barbara Wilczek
2 f
Edyta Ziarko
2 h
Barbara Wilczek
2 k
Edyta Ziarko
3 a
Edyta Ziarko
3 b
Edyta Ziarko
3 c
Łukasz Iżyk
3 d
Barbara Wilczek
3 e
Barbara Wilczek
3 f
Łukasz Iżyk
3 h
Barbara Wilczek
3 k
Barbara Wilczek
LOdZ
Klasa
Pedagog
3 LOdD
Barbara Wilczek
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl